Avortament privat mateix dia

Benvinguts a la Clínica Ginecològica Sants, tenim un equip mèdic professional especialitzada en l’Avortament Privat Legal a Barcelona.

Preus

350€

400€

300€

Avortament Farmacològic

Fins a 7 setmanes

Avortament Quirúrgic

Amb sedació (sense dolor)

Avortament Quirúrgic

Amb anestèsia local

Temps d’estada a la clínica: 02-04h
Atenció telefònica: 24 hores

CLÍNICA LEGAL I ACREDITADA

PER REALITZAR L’AVORTAMENT LEGAL

FINS LES 22 SETMANES

El preu de l’anunci és fins a 12 setmanes, per a altres setmanes de gestació consultar tarifes i posar-se en contacte amb la Clínica Mèdica Sants.

Preus

Avortament Farmacològic

Fins a 7 setmanes

350€

Avortament Quirúrgic

Amb sedació (sense dolor)

400€

Avortament Quirúrgic

Amb anestèsia local

300€

Temps d’estada a la clínica: 02-04H
Atenció telefònica: 24 hores

CLÍNICA LEGAL I ACREDITADA

PER REALITZAR L’AVORTAMENT LEGAL

FINS LES 22 SETMANES

El preu de l’anunci és fins a 12 setmanes, per a altres setmanes de gestació consultar tarifes i posar-se en contacte amb la Clínica Mèdica Sants.

La nostra clínica està autoritzada per la Generalitat per realitzar l’avortament legal (IVE) a Barcelona.

A Espanya, l’Avortament Privat Legal a Barcelona o l’avortament jurídic voluntari és possible fins a les 14 setmanes d’embaràs i fins a 22 setmanes si hi ha risc per a la salut del fetus o de la mare. Amb més de 15 anys d’experiència, comptem amb un equip de ginecòlegs a Barcelona experts en l’Interrupció de l’embaràs i també oferim suport psicològic. En els nostres preus incloem tot el que necessitaràs durant la teva estada.

Confia en nosaltres per fer una interrupció de l’emabrazo segura, legal i garantia de privacitat. Truca’ns.

Preguntes freqüents 

1. Què és l'avortament legal?

Avortament Privat Legal Barcelona és la finalització de l’embaràs. Segons l’OMS l’avortament és la interrupció d’un embaràs que no superi les 22 setmanes de gestació.

A la Clínica Mèdica Sants entenem que l’avortament és un fracàs del desig de controlar i / o assumir adequadament la maternitat. I és l’últim pas que queda on cap dona vol arribar, si no és que necessita fer-lo.

Per a nosaltres com per a qualsevol persona és molt difícil o gairebé impossible opinar sobre aquesta qüestió. L’única cosa en que creiem fermament és que davant d’una situació d’embaràs no desitjat, “tu decideixes”.

2. Métodes per Avortar a Clínica Médica Sants

1) Mètode farmacològic

Aquest mètode només es pot utilitzar en pacients que són fins a 7 setmanes de gestació com a màxim. Consisteix en l’administració de 2 fàrmacs:

-La droga mifepristona (MYFEGINE 200 mg): la seva funció és aturar la implantació i la continuïtat de l’embaràs. Una sola dosi es dóna oralment a la clínica.

-Droga misoprostol (CYTOTEC 200 mg): la seva funció és induir contraccions uterines i suavitzar el coll uterí que causen l’expulsió de l’embaràs. En aquest cas 4 dosis s’administren per via vaginal d’aquesta droga i el propi pacient ho fa a casa.

Per a més informació sobre el procediment que s’ha de seguir si s’opta per l’IVE farmacològic, vegeu la secció 6.

2) Mètode quirúrgic

A) Mètode per aspiració o mètode de Karman

És el mètode preferit per realitzar avortaments durant el primer trimestre de gestació, és a dir, en tots els embarassos que no superin les 12 setmanes.

És un mètode ràpid i segur. Permet a la dona incorporar-se de manera gairebé immediata a la seva activitat habitual.

El ginecòleg / a realitzarà un tacte vaginal per comprovar la posició de l’úter, després introduirà un especulo a la vagina per visualitzar el cèrvix uterí, prèvia preparació de la zona entrarà pel canal cervical a la cavitat uterina per aspirar seu contingut usant cànules flexibles i innòcues, seleccionades per l’especialista segons el temps de gestació.

Es pot fer amb anestèsia local o Sedació EV segons l’elecció de la pacient i el criteri del metge.

B) Mètode per Dilatació i Evacuació (D&E) o mètode d’Finks (> 12 setmanes fins a 22 setmanes de gestació)

És el mètode d’elecció per a la interrupció de l’embaràs entre les 12 setmanes fins a les 22 setmanes de gestació.

Es fonamenta en els quatre principis bàsics de la cirurgia: treballar estèril, ben comunicat amb el camp operatori, instrumental adequat i absència de sang.

 Absència de sang: s’aconsegueix en no utilitzar fàrmacs (anestèsics vasodilatadors) com són Halothane o Fluothane. S’utilitzen fàrmacs úter-tònics (Methergin o Syntocinon).

 Per a l’accés: es dilata amb dilatadors cònics (Model Ambler-Hawkins), fins 18mm depenent de l’edat gestacional.

 Per a la fragmentació i evacuació: Es compta amb un fòrceps especial, fort i prim amb el que s’aconsegueix maniobrar amb facilitat amb una dilatació de 14 mm en gestacions de fins a 18 setmanes. I un altre fòrceps especial que maniobra amb una dilatació de 18 mm en gestacions de més de 18 setmanes has 22 setmanes.

Consideracions:

1. Segons el criteri del metge i perfil de la pacient es pot requerir una preparació prèvia a la dilatació del coll uterí amb l’administració de dos comprimits de Cytotec 200 mcg (Misoprostol) per via oral, fàrmac de síntesi anàleg a la Prostaglandina E1 que és utilitzat com anti-ulcerós.

2. Anestèsia: en tots els casos és preferible la Sedació E.V. i no es tindrà mal durant la intervenció.

Preu: des de 300 euros, Per altres setmanes de gestació consultar les nostres tarifes i posar-se en contacte amb la Clínica Mèdica Sants.

3. Descripció del procediments del Avortament a la Clínica Medica Sants

A. Abans de la intervenció:

1) Traer un documento de identidad (D.N.I, N.I.E, pasaporte, etc..)

2) Si la paciente es menor de edad, tiene que trae el propio documento de identidad, el del padre o la madre (al menos uno de los dos está obligado a acompañarle el día de la intervención ) y el certificado de nacimiento de la menor o libro de familia.

3) La paciente primero se visitará con lo la Dra., que la hará la ecografía y le dará toda la información necesaria para elegir el método adecuado. Si se cumplen los requisitos, el mismo día se puede realizar la intervención.

4) Ese día permanecerá en el centro entre 2 y 4 horas , dependiendo del tiempo de gestación.

5) Para que se pueda realizar el procedimiento, se tienen que cumplir tanto los requisitos médicos, como los legales. En caso contrario, no se podrá realizar.

B. La intervenció:

1) SENSE DOLOR: s’efectuarà amb una sedació endovenosa, practicada per un expert anestesista.

2) Mètodes:

I  Fins a les 12 setmanes de gestació el mètode utilitzat és l’aspiració anomenat mètode de Karman.

II. Gestacions de més de 12 setmanes el mètode és el de Dilatació i Evacuació (D & E) fins a les 22 setmanes de gestació.

C. Després de la intervenció:

1) Passaràs a la sala de recuperació, la infermera et expliqués les precaucions a seguir en els pròxims 15 dies. Et lliurés material informatiu per escrit.

2) Al cap d’1 hores o 2 hores, després de confirmar el teu bon estat podràs anar a casa.

D. Control

1) Et recomanem passar un control amb el teu metge als 15 dies després de la intervenció. Fins llavors: no utilitzar tampons, només compreses. No realitzar banys d’immersió en piscina, banyera o bidel. No mantenir relacions sexuals per risc d’una infecció agregada, no practicar esport durant dos o tres dies.

2) Es considera normal:

I. Tenir pèrdua de sang, aquestes poden ser: nul, escasses o com el d’una regla. La regla triga a aparèixer de 30 a 60 dies.

II. Tenir dolor menor o igual que la regla.

3) No es considera normal:

I. Tenir pèrdues de sang, més abundants que una regla normal.

II. Tenir febre (> de 38 º)

III. Tenir mal de major intensitat que la regla.

IV. Que la regla tarda en aparèixer més de 60 dies.

V. Per a qualsevol urgència o davant qualsevol dubte de l’Avortament Privat Legal a Barcelona , truqueu-nos a la clínica les 24 hores del dia al telèfon 93 339 01 36 o adreça electrònica: [email protected]

4. Quant temps dura l'avortament?

Depenent del tems de gestació i el mètode escollit: mètode per aspiració (mètode de Karman) i mètode per D&E (mètode de Finks)

1) Mètode per aspiració (mètode de Karman): El dia de la seva cita per l’avortament el temps que transcorrerà des de l’entrada a la clínica fins l’alta serà aproximadament d’entre 1 i 3 hores.

Es considera, el temps de preparació de la documentació mèdica, l’avortament (la durada aproximada de la intervenció és de 5 a 10 minuts) i el temps de post-intervenció, recuperació i alta de la pacient. Tot en el mateix dia.

2) Mètode per D&E (mètode de Finks): El dia de la seva cita per l’avortament, el temps que transcorrerà des de l’entrada a la clínica fins l’alta serà aproximadament d’entre 2 i 4 hores.

Es considera, el temps de preparació de la documentació mèdica, l’avortament (la durada aproximada de la intervenció és de 10 a 15 minuts) i el temps de post-intervenció, recuperació i alta de la pacient. Tot en el mateix dia.

5. És dolorós el tractament?

A l’avortament quirúrgic: La Clínica Médica Sants tracta que durant el procediment amb anestèsia local la pacient senti la menor molèstia possible, però depèn de la seva sensibilitat. En general les pacients en finalitzar el tractament el consideren com a poc dolorós, la majoria ho tolera molt bé.

En els procediments amb sedació E.V. l’avortament és sense dolor. Ressaltem que té una ràpida reincorporació a la rutina diària.

6. Té efectes secundaris l'avortament?

Un cop finalitzat el procediment per qualsevol dels mètodes, els efectes secundaris són gairebé nuls, en els pocs que pugui presentar la pacient estan: Dolors puntuals com el d’una regla, sagnant remitent i alternat controlable pel metge.

Com tot procediment quirúrgic hi ha un mínim risc que el pacient desenvolupi un procés infecciós, per la qual cosa prescrivim antibiòtics i antiinflamatoris els dies següents.

7. Contraceptius immediata post-avortament (DIU i contraceptius hormonals)

La Clínica Mèdica Sants atenent a la seva filosofia de prevenció dels embarassos no desitjats li fa saber a la pacient que pot optar per un mètode contraceptiu de manera immediata un cop finalitzat l’avortament.

Contracepció immediata post avortament:

1. Col·locació de DIU (Dispositiu Intrauterí): Si la pacient reuneix el perfil per ser portadora d’un DIU un cop finalitzat l’avortament és el millor moment per col·locar (amb un cost addicional de 100 euros).

2. Contraceptius hormonals: Prescrivim contraceptius orals immediatament després de l’avortament en principi per regular la seva pròxima regla i pugui continuar amb aquests si la pacient manifesta la seva bona tolerància.

8. Preu

La Clínica Mèdica Sants té preus econòmics de l’avortament legal des de 300 euros fins a les 22 setmanes de gestació, consultar altres PREUS en els apartats de la nostra web.

9. Segona opinió mèdica per l'avortament

L’elecció correcta del mètode en funció de la persona i les setmanes de gestació és un procés molt important per evitar complicacions en el futur. A més s’ha d’escollir a professionals amb experiència en aquest camp. A la clínica t’oferim una visita personalitzada amb un professional mèdic especialitzat i amb anys d’experiència en aquest camp que l’ajudarà a resoldre qualsevol dubte i prendre una decisió personalitzada. En el cas de continuar amb el procès d’interrupció de l’embaràs amb nosaltres el preu d’aquest servei serà gratuït.

10. Servei de suport psicològic (gratuït)

Pensant en millorar l’atenció i per petició d’algunes usuàries del nostre centre, s’ofereix el servei d’atenció psicològica després de la intervenció de l’embaràs (tant en el procediment quirúrgic com en el farmacològic). En aquest servei la dona rebrà suport emocional, ajuda per adaptar-se a la nova realitat i minimitzar l’impacte de la pèrdua, i assessorament sobre els símptomes psicològics normals que poden aparèixer amb posterioritat i com manejar-los. La primera visita és gratuïta. Per a realitzar un seguiment, pot consultar el preu al centre o trucant al nostre telèfon de contacte.

Si és necessari, aquest servei també es pot oferir prèviament a la intervenció.

Servei ofert per:
EVA Mª MUÑOZ ALVAREZ
Psicòloga Clínica – NºCOL 8234

Li facilitem també aquest link d’interés per per informació sobre la superació del procés: Womenonweb

11. Més preguntes sobre l’avortament

Tens més preguntes sobre l’Avortament Privat Legal a Barcelona? Consulta la nostra secció de Preguntes freqüents i/o posa’t en contacte amb la clínica ginecològica 24 h del dia 365 dies l’any.

Contacta amb nosaltres

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Horari

Dilluns - Divendres 8:00 - 20:00

Dissabte 8:00 - 14:00

Més info

Logo Clinica Sants

Clínica Ginecológica Sants

Carrer de Roger, 23
08028 Barcelona

Horari

Dilluns - Divendres 8:00 - 20:00

Dissabte 8:00 - 14:00

×