Avortament privat i legal a Barcelona

Benvinguts a la Clínica Ginecològica Sants, tenim un equip mèdic professional especialitzada en l’Avortament Privat Legal a Barcelona.

Preus

350€

400€

300€

Avortament Farmacològic

Fins a 9 setmanes

Avortament Quirúrgic

Amb sedació (sense dolor)

Avortament Quirúrgic

Amb anestèsia local

Temps d’estada a la clínica: 02-04h
Atenció telefònica: 24 hores

CLÍNICA LEGAL I ACREDITADA

PER REALITZAR L’AVORTAMENT LEGAL

FINS LES 22 SETMANES

El preu de l’anunci és fins a 12 setmanes, per a altres setmanes de gestació consultar tarifes i posar-se en contacte amb la Clínica Mèdica Sants.

Preus

Avortament Farmacològic

Fins a 9 setmanes

350€

Avortament Quirúrgic

Amb sedació (sense dolor)

400€

Avortament Quirúrgic

Amb anestèsia local

300€

Temps d’estada a la clínica: 02-04H
Atenció telefònica: 24 hores

CLÍNICA LEGAL I ACREDITADA

PER REALITZAR L’AVORTAMENT LEGAL

FINS LES 22 SETMANES

El preu de l’anunci és fins a 12 setmanes, per a altres setmanes de gestació consultar tarifes i posar-se en contacte amb la Clínica Mèdica Sants.

La nostra clínica està autoritzada per la Generalitat per realitzar l’avortament legal (IVE) a Barcelona.

A Espanya, l’Avortament Privat Legal a Barcelona o l’avortament jurídic voluntari és possible fins a les 14 setmanes d’embaràs i fins a 22 setmanes si hi ha risc per a la salut del fetus o de la mare.

Amb més de 15 anys d’experiència, comptem amb un equip de ginecòlegs a Barcelona experts en la Interrupció de l’embaràs i també oferim suport psicològic. 

En els nostres preus incloem tot el que necessitaràs durant la teva estada.

Confia en nosaltres per fer una interrupció de l’embaràs segura, legal i garantia de privacitat. Truca’ns.

Preguntes freqüents 

1. Què és l'avortament legal?

Avortament Privat Legal Barcelona és la finalització de l’embaràs. Segons l’OMS l’avortament és la interrupció d’un embaràs que no superi les 22 setmanes de gestació.

A la Clínica Mèdica Sants entenem que l’avortament és un fracàs del desig de controlar i / o assumir adequadament la maternitat. I és l’últim pas que queda on cap dona vol arribar, si no és que necessita fer-lo.

Per a nosaltres com per a qualsevol persona és molt difícil o gairebé impossible opinar sobre aquesta qüestió. L’única cosa en que creiem fermament és que davant d’una situació d’embaràs no desitjat, “tu decideixes”.

2. Métodes per Avortar a Clínica Médica Sants

1) Mètode farmacològic

Aquest mètode només es pot utilitzar en pacients que són fins a 9 setmanes de gestació com a màxim. Consisteix en l’administració de 2 fàrmacs:

-La droga mifepristona (MYFEGINE 200 mg): la seva funció és aturar la implantació i la continuïtat de l’embaràs. Una sola dosi es dóna oralment a la clínica.

-Droga misoprostol (CYTOTEC 200 mg): la seva funció és induir contraccions uterines i suavitzar el coll uterí que causen l’expulsió de l’embaràs. En aquest cas 4 dosis s’administren per via vaginal d’aquesta droga i el propi pacient ho fa a casa.

Per a més informació sobre el procediment que s’ha de seguir si s’opta per l’IVE farmacològic, vegeu la secció 6.

2) Mètode quirúrgic

A) Mètode per aspiració o mètode de Karman

És el mètode preferit per realitzar avortaments durant el primer trimestre de gestació, és a dir, en tots els embarassos que no superin les 12 setmanes.

És un mètode ràpid i segur. Permet a la dona incorporar-se de manera gairebé immediata a la seva activitat habitual.

El ginecòleg / a realitzarà un tacte vaginal per comprovar la posició de l’úter, després introduirà un especulo a la vagina per visualitzar el cèrvix uterí, prèvia preparació de la zona entrarà pel canal cervical a la cavitat uterina per aspirar seu contingut usant cànules flexibles i innòcues, seleccionades per l’especialista segons el temps de gestació.

Es pot fer amb anestèsia local o Sedació EV segons l’elecció de la pacient i el criteri del metge.

B) Mètode per Dilatació i Evacuació (D&E) o mètode d’Finks (> 12 setmanes fins a 22 setmanes de gestació)

És el mètode d’elecció per a la interrupció de l’embaràs entre les 12 setmanes fins a les 22 setmanes de gestació.

Es fonamenta en els quatre principis bàsics de la cirurgia: treballar estèril, ben comunicat amb el camp operatori, instrumental adequat i absència de sang.

 Absència de sang: s’aconsegueix en no utilitzar fàrmacs (anestèsics vasodilatadors) com són Halothane o Fluothane. S’utilitzen fàrmacs úter-tònics (Methergin o Syntocinon).

 Per a l’accés: es dilata amb dilatadors cònics (Model Ambler-Hawkins), fins 18mm depenent de l’edat gestacional.

 Per a la fragmentació i evacuació: Es compta amb un fòrceps especial, fort i prim amb el que s’aconsegueix maniobrar amb facilitat amb una dilatació de 14 mm en gestacions de fins a 18 setmanes. I un altre fòrceps especial que maniobra amb una dilatació de 18 mm en gestacions de més de 18 setmanes has 22 setmanes.

Consideracions:

1. Segons el criteri del metge i perfil de la pacient es pot requerir una preparació prèvia a la dilatació del coll uterí amb l’administració de dos comprimits de Cytotec 200 mcg (Misoprostol) per via oral, fàrmac de síntesi anàleg a la Prostaglandina E1 que és utilitzat com anti-ulcerós.

2. Anestèsia: en tots els casos és preferible la Sedació E.V. i no es tindrà mal durant la intervenció.

Preu per setmanes de gestació consultar les nostres tarifes i posar-se en contacte amb la Clínica Mèdica Sants.

3. Descripció dels procediments que cal seguir abans durant i després de la IVE quirúrgica

A. Abans de la intervenció:

1) Documentació requerida

⦁ Pacients més grans de 16 anys: han de portar un document d’identitat (D.N.I, N.I.E, passaport, etc.)
Les dones poden interrompre voluntàriament el seu embaràs a partir dels 16 anys, sense necessitat del consentiment dels representants legals.

⦁ Pacients menors de 16 anys: el pacient ha de portar el mateix document d’identitat, ha de venir acompanyada dels dos pares o el tutor legal.
Per complir amb la legalitat actual el del pare i la mare han de presentar el certificat de naixement de la menor o llibre de família, per a més informació podeu consultar al BOE Llei 41/2002, de 14 de novembre.

2) Primera visita ginecològica: La pacient primer es visitarà amb el metge. Qui us farà una ecografia i us donarà tota la informació necessària per triar el mètode adequat.

3) La pacient ha de tenir en compte que aquell dia romandrà al centre entre 2 i 4 hores, depenent del temps de gestació, si finalment s’opta per una IVE quirúrgica.

4) Perquè es pugui realitzar el procediment, s’han de complir tant els requisits mèdics, com els legals. En cas contrari, no es podrà fer.

B. La intervenció:

1) Tipus d’anestèsia:

SEDACIÓ: D’aquesta manera no se sentirà cap dolor i serà practicada per un expert anestesista.
ANESTÈSIA LOCAL: En aquest cas es pot sentir dolor. La intensitat depèn en gran manera de la sensibilitat de cada pacient. L’administració és duta a terme per un metge expert.
2) Mètodes per realitzar la IVE:

I. Fins a les 12 setmanes de gestació: mètode de Karman o aspiració.

II. Més de 12 setmanes i fins a les 22 setmanes de gestació: mètode de Dilatació i Evacuació (D&E) o de Finks.

C. Després de la intervenció:

1) Passaràs a la sala de recuperació, la infermera t’explicarà les precaucions que cal seguir en els propers 15 dies. Et lliurarà material informatiu per escrit.

2) Al cap d’1 o 2h, després de confirmar el bon estat de la pacient, se li dona l’alta mèdica i es pot anar a casa.

D. Control

1) Es recomana passar un control mèdic al cap de 15 dies després de la intervenció. Fins aleshores:

No utilitzar tampons, només compreses.
No fer banys d’immersió en piscina, banyera o bidet.
No mantenir relacions sexuals per risc d’una infecció agregada,
No practiqueu esport durant dos a tres dies.
2) Es considera normal:

I. Tenir pèrdua de sang, poden ser: nul·les, escasses o com el d’una regla. La regla triga a aparèixer de 30 a 60 dies.

II. Tenir dolor menor o igual que la regla.

3) No es considera normal:

I. Tenir pèrdues de sang, més abundants que una regla normal.

II. Tenir febre (> de 38º)

III. Tenir dolor de més intensitat que la regla.

IV. Que la regla trigui a aparèixer més de 60 dies.

V. Per a qualsevol urgència o davant de qualsevol dubte, truqui’ns a la clínica les 24h del dia al telèfon o E-mail: info@cgsants.es

E. Què passa si tens un grup sanguini RH negatiu? (vacuna Anti-D)

Es prescriuen a les dones amb un grup sanguini negatiu que tenen un avortament induït o espontani o un part una injecció d’immunoglobulina anti-D perquè si el fetus és de grup sanguini positiu i que hi ha intercanvis de sang entre el fetus i la dona, aquesta pot desenvolupar anticossos a la seva sang que poden afectar el proper nadó que volgués tenir.

Aquesta vacuna té un cost a part de 60-90 euros.

4. Quant temps dura l'avortament?

Depenent del tems de gestació i el mètode escollit: mètode per aspiració (mètode de Karman) i mètode per D&E (mètode de Finks)

1) Mètode per aspiració (mètode de Karman): El dia de la seva cita per l’avortament el temps que transcorrerà des de l’entrada a la clínica fins l’alta serà aproximadament d’entre 1 i 3 hores.

Es considera, el temps de preparació de la documentació mèdica, l’avortament (la durada aproximada de la intervenció és de 5 a 10 minuts) i el temps de post-intervenció, recuperació i alta de la pacient. Tot en el mateix dia.

2) Mètode per D&E (mètode de Finks): El dia de la seva cita per l’avortament, el temps que transcorrerà des de l’entrada a la clínica fins l’alta serà aproximadament d’entre 2 i 4 hores.

Es considera, el temps de preparació de la documentació mèdica, l’avortament (la durada aproximada de la intervenció és de 10 a 15 minuts) i el temps de post-intervenció, recuperació i alta de la pacient. Tot en el mateix dia.

5. És dolorós el tractament?

A l’avortament quirúrgic: La Clínica Médica Sants tracta que durant el procediment amb anestèsia local la pacient senti la menor molèstia possible, però depèn de la seva sensibilitat. En general les pacients en finalitzar el tractament el consideren com a poc dolorós, la majoria ho tolera molt bé.

En els procediments amb sedació E.V. l’avortament és sense dolor. Ressaltem que té una ràpida reincorporació a la rutina diària.

6. Té efectes secundaris l'avortament?

Un cop finalitzat el procediment per qualsevol dels mètodes, els efectes secundaris són gairebé nuls, en els pocs que pugui presentar la pacient estan: Dolors puntuals com el d’una regla, sagnant remitent i alternat controlable pel metge.

Com tot procediment quirúrgic hi ha un mínim risc que el pacient desenvolupi un procés infecciós, per la qual cosa prescrivim antibiòtics i antiinflamatoris els dies següents.

7. Contraceptius immediata post-avortament (DIU i contraceptius hormonals)

La Clínica Mèdica Sants atenent a la seva filosofia de prevenció dels embarassos no desitjats li fa saber a la pacient que pot optar per un mètode contraceptiu de manera immediata un cop finalitzat l’avortament.

Contracepció immediata post avortament:

1. Col·locació de DIU (Dispositiu Intrauterí): Si la pacient reuneix el perfil per ser portadora d’un DIU un cop finalitzat l’avortament és el millor moment per col·locar (amb un cost addicional de 100 euros).

2. Contraceptius hormonals: Prescrivim contraceptius orals immediatament després de l’avortament en principi per regular la seva pròxima regla i pugui continuar amb aquests si la pacient manifesta la seva bona tolerància.

9. Segona opinió mèdica per l'avortament

L’elecció correcta del mètode en funció de la persona i les setmanes de gestació és un procés molt important per evitar complicacions en el futur.

A més s’ha d’escollir a professionals amb experiència en aquest camp.

A la clínica t’oferim una visita personalitzada amb un professional mèdic especialitzat i amb anys d’experiència en aquest camp que l’ajudarà a resoldre qualsevol dubte i prendre una decisió personalitzada.

En el cas de continuar amb el procés d’interrupció de l’embaràs amb nosaltres el preu d’aquest servei serà gratuït.

10. Servei de suport psicològic (gratuït)
Pensant en millorar l’atenció i per petició d’algunes usuàries del nostre centre, s’ofereix el servei d’atenció psicològica després de la intervenció de l’embaràs (tant en el procediment quirúrgic com en el farmacològic). En aquest servei la dona rebrà suport emocional, ajuda per adaptar-se a la nova realitat i minimitzar l’impacte de la pèrdua, i assessorament sobre els símptomes psicològics normals que poden aparèixer amb posterioritat i com manejar-los. La primera visita és gratuïta. Per a realitzar un seguiment, pot consultar el preu al centre o trucant al nostre telèfon de contacte. Si cal, aquest servei es pot oferir prèviament a la intervenció. La consulta és realitzada per un professional mèdic corresponent normalment un psiquiatre o psicòleg. Li facilitem també aquest enllaç d’interès per informació sobre la superació del procés: Womenonweb
11. Més preguntes sobre l’avortament

Tens més preguntes sobre l’Avortament Privat Legal a Barcelona?

Consulta la nostra secció de Preguntes freqüents i/o posa’t en contacte amb la clínica ginecològica 24 h del dia 365 dies l’any.

Contacta amb nosaltres

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del deure d'informar els interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les vostres dades i dels drets que us assisteixen, posem a la vostra disposició la informació següent.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Responsable: Clínica Médica Sants, SL - CIF: B64934078 Dir. Postal: C/ Roger
23 Baixos, 08028, Barcelona
FINALIDAT Gestionar la seva consulta/petició i donar-hi una resposta.
LEGITIMACIÓ Su consentimiento
DESTINATARIS Les dades no se cediran a tercers, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal o comunicació necessària per donar resposta a la seva consulta.
DRETS Podeu exercir els vostres Drets a accedir, rectificar, oposar-vos, limitar, portar i suprimir les dades davant del responsable del tractament; a més d'acudir a l'autoritat de control competent (AEPD).
INFORMACIÓ ADDICIONAL Podeu consultar la informació addicional sobre el tractament de les vostres dades personals aquí.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Segons la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, Article 23: Supressió de dades, d'ofici, esborrarem la vostra informació personal i correu electrònic d'aquest email o de qualsevol mitjà digital pel qual ens contacti.

WhatsApp

Telèfon

Direcció

Clínica Ginecológica Sants

Carrer de Roger, 23 08028 Barcelona

Horari

Dilluns - Divendres 8:00 - 20:00

Dissabte 8:00 - 14:00

Més info

Navegació

Logo Clinica Sants

Clínica Ginecológica Sants

Carrer de Roger, 23
08028 Barcelona

Horari

Dilluns - Divendres 8:00 - 20:00

Dissabte 8:00 - 14:00

×